Τηλ.: 210.8992980
Διεύθυνση: Ηρακλείου 1, Βάρη
Follow Us:


Τα Πτυχία Γλωσσομάθειας στην Κινέζικη Γλώσσα, χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες: Ενηλίκων (HSK), Παιδιών (YCT) και Επαγγελματικό (BCT). Πρόκειται για διεθνείς τυποποιημένες εξετάσεις στις οποίες εκτιμώνται οι ικανότητες όσων δεν έχουν την Κινεζική ως μητρική γλώσσα στη χρήση αυτής στις καθημερινές, πανεπιστημιακές και επαγγελματικές ζωές τους.

Το νέο HSK αποτελείται από μια γραπτή και μια προφορική εξέταση που είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Υπάρχουν έξι επίπεδα γραπτών εξετάσεων τα οποία αντιστοιχίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ως εξής:

 • HSK 1 (Α1)
 • HSK 2 (Α2)
 • HSK 3 (Β1)
 • HSK 4 (Β2)
 • HSK 5 (C1)
 • HSK 6 (C2)

Και τρία επίπεδα προφορικών εξετάσεων:

 • HSK (επίπεδο αρχαρίων)
 • HSK (μέσο επίπεδο)
 • HSK (προχωρημένο επίπεδο)

Στο YCT υπάρχουν τέσσερα επίπεδα τα οποία αντιστοιχίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαί­­­σιο ως εξής:

 • YCT 1 (αρχάριο επίπεδο)
 • YCT 2 (Α1)
 • YCT 3 (Α2)
 • YCT 4 (Β1)

Τα πτυχία BCT φτάνουν έως το επίπεδο 5.Άλλοι φορείς εξετάσεων είναι το Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages (CLPS) και το Common European Framework of Reference (CEF).

Copyright © MLS Βάρη - All rights reserved. | Developed by Hyper Center