Τηλ.: 210.8992980
Διεύθυνση: Ηρακλείου 1, Βάρη
Follow Us:


Υπάρχουν έξι πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Τούρκικης Γλώσσας. Αντιστοιχούν στα επίπεδα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου και χορηγούνται από το πανεπιστήμιο της Άγκυρας TOMER.

  • Temel 1 (Επίπεδο Α1) Συνήθως απαιτούνται 4 μήνες για να φτάσει κάποιος σε αυτό το επίπεδο.
  • Temel 2 (Επίπεδο Α2) Συνήθως απαιτούνται 8 μήνες για να φτάσει κάποιος σε αυτό το επίπεδο.
  • Orta 1 (Επίπεδο Β1) Συνήθως απαιτείται 1 χρόνος για να φτάσει κάποιος σε αυτό το επίπεδο.
  • Orta 2 (Επίπεδο Β2) Απαιτούνται 1 χρόνος και 4 μήνες για να φτάσει κάποιος σε αυτό.
  • Yuksek 1 (Επίπεδο C1) Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των Τουρκικών και απαιτούνται 1 χρόνος και 8 μήνες για να φτάσει κάποιος σε αυτό.
  • Yuksek 2 (Επίπεδο C2) Είναι το δεύτερο στάδιο του υψηλού επιπέδου των Τουρκικών. Απαιτούνται 6 τετράμηνα για να φτάσει κάποιος σε αυτό και ο υποψήφιος  πρέπει να έχει δώσει το  Diploma. Το Yuksek 2 είναι το υψηλότερο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Τουρκικής γλώσσας. Ο κάτοχος του μπορεί να μιλά, να γράφει και να καταλαβαίνει Τουρκικά με πολύ μεγάλη άνεση και ευχέρεια.

Υπάρχουν έξι πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της τούρκικης γλώσσας. Αντιστοιχούν στα επίπεδα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου και χορηγούνται από το πανεπιστήμιο της Άγκυρας TOMER.

Copyright © MLS Βάρη - All rights reserved. | Developed by Hyper Center