Τηλ.: 210.8992980
Διεύθυνση: Ηρακλείου 1, Βάρη
Follow Us:


ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ALTE  ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (TORFL) αποτελείται από έξι επίπεδα:

Στοιχειώδες Επίπεδο (ТЭУ) Ᾱ1

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά αρχικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες του είναι απαραίτητες  για να κατανοήσει και να συμμετέχει αρχικά στις απλές καθημερινές γλωσσολογικές επαφές του  που αφορούν  κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.

Βασικό Επίπεδο (ТБУ) Ᾱ2  

Ο σπουδαστής αποκτά της βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες ικανοποιούν μεγάλο μέρος από τις βασικές επικοινωνιακές απαιτήσεις και του δίνουν την δυνατότητα να συμμετέχει  με ευκολία  στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα.


1ο  Επίπεδο (ТРКИ 1) -Β1

Τελειώνοντας τον κύκλο μαθημάτων του 1ου επιπέδου ο σπουδαστής έχει αποκτήσει  ισάξιες  γνώσεις  της Ρωσικής γλώσσας,  με αντίστοιχο σπουδαστή που ακολουθεί  το σχολικό πρόγραμμα  των κρατικών λυκείων της Ρωσίας  (Ευελιξία παρακολούθησης λογοτεχνικών κειμένων, πολιτικών, οικονομικών και άλλων κοινωνικών ζητημάτων, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων,  γνωριμία με τους ιδιωματισμούς της γλώσσας). Στο 1ο επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά  τις απαραίτητες  γνώσεις  της Ρωσικής γλώσσας έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει  στις  εισαγωγικές εξετάσεις   των  ΑΕΙ της Ρωσίας.  


2ο  Επίπεδο (ТРКИ 2) Β2 

Ο σπουδαστής  2ου επιπέδου αποκτά υψηλές  γνώσεις της ρωσικής γλώσσας που του δίνουν την δυνατότητα να επικοινωνήσει άνετα σε όλα τα θέματα τις καθημερινής, κοινωνικής και  πολιτιστικής ζωής. Το πτυχίο 2ου επιπέδου είναι απαραίτητο για  την απόκτηση των πτυχίων  Bachelor και  Master ρωσικών  ΑΕΙ,  εκτός των φιλολογικών σχολών.

3ο Επίπεδο (ТРКИ 3) C1   

Ο σπουδαστής  3ου επιπέδου μπορεί να επικοινωνήσει άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής επίσης και επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο 3ου επιπέδου είναι απαραίτητο για  την απόκτηση του  πτυχίου  Bachelor  των ρωσικών  ΑΕΙ  στη φιλολογία.

4ο  Επίπεδο (ТРКИ 4) C2  

Τελειώνοντας τον κύκλο μαθημάτων 4ου επιπέδου οι γνώσεις του σπουδαστή φτάνουν στο επίπεδο της μητρικής γλώσσας. Το πτυχίο 4ου επιπέδου είναι απαραίτητο για  την απόκτηση του  πτυχίου  Master των  ρωσικών  ΑΕΙ  στη φιλολογία. Ο κάτοχος του πτυχίου ТРКИ 4 έχει δικαίωμα να διδάσκει την ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας.
 

* Σε κάθε επίπεδο αντιστοιχεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο αποκτά ο ενδιαφερόμενος κατόπιν Κρατικής εξέτασης της Ρωσικής γλώσσας. 

Copyright © MLS Βάρη - All rights reserved. | Developed by Hyper Center