Τηλ.: 210.8992980
Διεύθυνση: Ηρακλείου 1, Βάρη
Follow Us:


Στο Mastermind Language School μπορείτε να προαιτοιμαστείτε για τα εξής πτυχία: 

 

DIPLOMA INICIAL

Πιστοποιεί τη γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.

Η εξέταση συνίσταται στα παρακάτω:

•             Κατανόηση γραπτού κειμένου

•             Γραπτή έκφραση

•             Σύνταξη απλών και σύντομων κειμένων

•             Ακουστική κατανόηση

•             Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου

•             Συνομιλία

 

DIPLOMA INTERMEDIO

Πιστοποιεί τη γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.

Συνίσταται στα παρακάτω:

•             Κατανόηση γραπτού κειμένου

•             Γραπτή έκφραση

•             Σύνταξη ενός προσωπικού γράμματος και μιας έκθεσης

•             Ακουστική κατανόηση

•             Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου

•             Συνομιλία

 

DIPLOMA SUPERIOR

Πιστοποιεί τη γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος σε καταστάσεις που απαιτούν προχωρημένη χρήση της ισπανικής γλώσσας και γνώση του πολιτισμού της.

Αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

•             Κατανόηση γραπτού κειμένου

•             Γραπτή έκφραση. Σύνταξη ενός γράμματος που θα απευθύνεται σε χώρους μη ιδιωτικούς καθώς και μιας έκθεσης

•             Ακουστική κατανόηση

•             Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου

•             Συνομιλία

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής δημιούργησε δύο εξετάσεις που αντιστοιχούν στα επίπεδα Β2 (καλή γνώση) και Γ1 (πολύ καλή γνώση).

Τo “MLS” αναλαμβάνei την προετοιμασία των υποψηφίων σπουδαστών της Ισπανικής Φιλολογίας, εξασφαλίζοντας την επιτυχία στο ειδικό μάθημα των Ισπανικών

Στην Ισπανική Γλώσσα κάθε κύκλος σπουδών διαρκεί 8 μήνες και αντιστοιχεί σε ένα πτυχίο. Οι παρακάτω κύκλοι σπουδών προσφέρονται και σε εντατικούς ρυθμούς.

INICIAL Α1-Β1

ΣΚΟΠΟΣ :    Αντιστοιχία στο επίπεδο Β1 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο  προσωπικής αυτοέκφρασης και έκφρασης της καθημερινότητας. Ο σπουδαστής, ολοκληρώνοντας αυτό το επίπεδο, θα είναι σε θέση να παρουσιάζει τον εαυτό του και τα ενδιαφέροντά του, να επικοινωνεί με τον περίγυρο, να ζητά και να δίνει πληροφορίες που αφορούν διαφορετικές καταστάσεις, να περιγράφει μια εικόνα. Ο λόγος του σπουδαστή θα είναι αποσπασματικός και θα περιορίζεται σε βασικές δομές έκφρασης, που δεν περιλαμβάνουν σύνθετους συλλογισμούς και αναλύσεις.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ :     Diploma Inicial del Instituto Cervantes

               

INTERMEDIO Β2

Σκοπός:    Αντιστοιχία στο επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Χρήση της γλώσσας όσον αφορά την καθημερινότητα και τα προβλήματά της, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη γνώση λεξιλογίου και γραμματικής. Ο σπουδαστής, ολοκληρώνοντας αυτό το επίπεδο, θα είναι σε θέση να παρουσιάζει τον εαυτό του και τα ενδιαφέροντά του, να επικοινωνεί με τον περίγυρο, να ζητά και να δίνει πληροφορίες που αφορούν διαφορετικές καταστάσεις, να περιγράφει μια εικόνα.         Ο λόγος του σπουδαστή θα είναι ολοκληρωμένος, παρουσιάζοντας γεγονότα και καταστάσεις με τρόπο που να δείχνει ότι έχει κατακτήσει τις βασικές δομές της γλώσσας.

Εξετάσεις : Diploma Intermedio del Instituto Cervantes, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ΥΠΕΠΘ Β2

SUPERIOR Γ2

Σκοπός:    Αντιστοιχία στο επίπεδο Γ2 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Χρήση της γλώσσας, σε καταστάσεις που απαιτούν μια προχωρημένη γνώση της ισπανικής γλώσσας και του πολιτισμού της. Ο σπουδαστής, ολοκληρώνοντας αυτό το επίπεδο, θα είναι σε θέση να παρουσιάζει τον εαυτό του και τα ενδιαφέροντά του, να επικοινωνεί με τον περίγυρο, να ζητά και να δίνει πληροφορίες που αφορούν διαφορετικές καταστάσεις, να περιγράφει μια κατάσταση ή ένα κοινωνικό φαινόμενο, με αφορμή μια εικόνα. Ο λόγος του σπουδαστή θα είναι ολοκληρωμένος, παρουσιάζοντας γεγονότα και καταστάσεις με τρόπο πλήρη και αναλυτικό, με  την ανάλογη επιχειρηματολογία.

Εξετάσεις:    Diploma Superior del Instituto Cervantes

                  

Ποια πτυχία υπάρχουν στα Ισπανικά;

Υπάρχουν τρία διπλώματα των οποίων οι εξετάσεις διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα και αναγνωρίζονται από το Ισπανικό κράτος:

1. Certificado Inicial (CIE)

2. Diploma Intermedio (DIE)

3. Diploma Superior (DSE)

Τι χρησιμότητα έχουν οι Πιστοποιητικοί Τίτλοι Σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας;

Οι Πιστοποιητικοί Τίτλοι Σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας είναι οι μόνοι επίσημοι πιστοποιημένοι τίτλοι της ισπανικής ως ξένης γλώσσας, αναγνωρισμένοι διεθνώς από ιδιωτικές εταιρίες, εμπορικά επιμελητήρια, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.

Οι Τίτλοι Σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας πιστοποιούν την επαρκή γνώση της γλώσσας για οποιαδήποτε επαγγελματική ή ακαδημαϊκή δραστηριότητα στην Ισπανία. Τα παραπάνω διπλώματα απαλλάσσουν, κατά περίπτωση τους κατόχους τους, εάν αυτοί είναι υπήκοοι χωρών της Ε.Ε., να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε άλλη εξέταση πιστοποίησης της Ισπανικής Γλώσσας έτσι ώστε να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στη Δημόσια Διοίκηση του κράτους.

Είναι απαραίτητο να έχω το δίπλωμα του πρώτου επιπέδου (Nivel Inicial) για να πάρω μέρος στις εξετάσεις του δεύτερου (Nivel Intermedio);

Όχι. Οι εξετάσεις που οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικών Τίτλων Σπουδών είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Οι υποψήφιοι μπορούν να διαλέξουν ελεύθερα το επίπεδο στο οποίο θέλουν να διαγωνιστούν. Ωστόσο λόγω της ταυτόχρονης διεξαγωγής των εξετάσεων όλων των επιπέδων, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή σε πάνω από μία.

Πώς αξιολογούνται οι εξετάσεις;

Για την αξιολόγηση των εξετάσεων χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μηχανισμοί:

1. Αυτόματη αξιολόγηση στις ενότητες: Κατανόηση Κειμένου, Ακουστική Κατανόηση και Γραμματική-Λεξιλόγιο.

2. Αξιολόγηση των Προφορικών στο Εξεταστικό Κέντρο όπου διεξάγεται η εξέταση. Αξιολόγηση της Έκθεσης από εξεταστική επιτροπή.

Ποιο σύστημα βαθμολογίας χρησιμοποιείται κατά την αξιολόγηση;

Η μέγιστη βαθμολογία είναι 100 βαθμοί. Οι διαφορετικές ενότητες της κάθε εξέτασης που οδηγούν σε πτυχίο αξιολογούνται ως εξής :

( η μέγιστη βαθμολογία της κάθε ενότητας αναφέρεται μέσα στην παρένθεση):

INICIAL και INTERMEDIO

●  Ενότητα 1: Κατανόηση Κειμένου (20 βαθμοί) και Έκθεση (15 βαθμοί): 35 βαθμοί.

●  Ενότητα: Γραμματική-Λεξιλόγιο (20 βαθμοί): 20 βαθμοί.

● Ενότητα 3: Ακουστική Ικανότητα (15 βαθμοί) και Προφορικά (30 βαθμοί): 45 βαθμοί.

SUPERIOR

● Ενότητα 1: Κατανόηση Κειμένου (15 βαθμοί) και Έκθεση (20 βαθμοί): 35 βαθμοί.

●  Ενότητα 2: Γραμματική-Λεξιλόγιο (20 βαθμοί): 20 βαθμοί.

●  Ενότητα 3: Ακουστική Ικανότητα (15 βαθμοί) και Προφορικά (30 βαθμοί): 45 βαθμοί.

Για την απόκτηση οποιουδήποτε Πιστοποιητικού Τίτλου Σπουδών είναι απαραίτητο να συγκεντρώσετε το 70% ως ελάχιστη βαθμολογία σε κάθε μία από τις προηγούμενες ενότητες. Δηλαδή: 24,5 βαθμούς για την Ενότητα 1, 14 βαθμούς για την Ενότητα 2 και 31,5 βαθμούς για την ενότητα 3. Εάν ο υποψήφιος δεν διαγωνισθεί με επιτυχία σε μία ή παραπάνω ενότητες είναι υποχρεωμένος να διαγωνισθεί σε όλες τις ενότητες εκ νέου.

Πότε κοινοποιούνται τα αποτελέσματα;

Το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα κοινοποιεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε 60 ημέρες στο διαδίκτυο.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα πτυχία αυτά ;

Δίνονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Μάιο και Νοέμβριο.

Με κάποιο από τα πιστοποιητικά σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας μπορώ να διδάξω την Ισπανική ως ξένη γλώσσα;

Οι Πιστοποιητικοί Τίτλοι Σπουδών είναι επίσημοι τίτλοι που πιστοποιούν το επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Οι πιστοποιημένοι κύκλοι έχουν αόριστη ισχύ. Όσοι θέλουν να έχουν μία εξειδικευμένη εκπαίδευση ως καθηγητές  μπορούν να πραγματοποιήσουν ετήσιο κύκλο σπουδών είτε στην έδρα του Ινστιτούτου Cervantes στη Μαδρίτη είτε σε ένα από τα κέντρα του.

Το Ελληνικό Δημόσιο δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους του SUPERIOR να διδάξουν.

ESPANOL 

                                     

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΠΤΥΧΙΑ

● Diploma A1

Το επίπεδο Α1 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο πρώτο από τα έξη επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό το δίπλωμα πιστοποιεί ότι ο μαθητής έχει τις γνώσεις που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες και αναμενόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

● Diploma A2

Το επίπεδο Α2 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο δεύτερο από τα έξη επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό το δίπλωμα πιστοποιεί ότι ο μαθητής έχει τις γνώσεις που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες και αναμενόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

● Diploma Β1 Escolar (διεξάγεται μόνο Μάιο και μόνο σε συγκεκριμένες πόλης)

Στο αρχικό επίπεδο αναπτύχθηκε ένα πρόσθετο μοντέλο εξέτασης που απευθύνεται ειδικά σε παιδιά και έφηβους, το οποίο διατήρησε το επίπεδο του πρότυπου μοντέλου εξέτασης, αλλά τα θέματα που πραγματεύεται και οι ασκήσεις του είναι πιο κατάλληλα για ηλικίες μεταξύ 12 και 17 ετών.

● Diploma B1

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να αντεπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.

● Diploma B2

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να αντεπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.

● Diploma C1

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να κατανοήσει μια ευρεία γκάμα κειμένων μεγάλης έκτασης και σχετικής δυσκολίας καθώς και να αναγνωρίσει έμμεσες έννοιες που πιθανόν περιέχονται σε αυτά. Επιπλέον, ο κάτοχος αυτού του διπλώματος θα πρέπει να μπορεί αν εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς προφανή προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης.

● Diploma C2

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να αντεπεξέλθει κάποιος σε καταστάσεις που απαιτούν μια προχωρημένη χρήση της ισπανικής γλώσσας και γνώση του πολιτισμού της.

 

Copyright © MLS Βάρη - All rights reserved. | Developed by Hyper Center