Τηλ.: 210.8992980
Διεύθυνση: Ηρακλείου 1, Βάρη
Follow Us:


Η τελειοποίηση της ελληνικής μπορεί να διαρκέσει κάποια χρόνια, όμως στα τέσσερα χρόνια φτάνει κανείς σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.

Στις εξετάσεις της Ελληνικής Γλώσσας εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό πρότυπο και τα  Εξεταζόμενα Επίπεδα αναλυτικά είναι τα εξής:

 • Α1
 • Α2
 • Β1
 • Β2
 • Γ1
 • Γ2

Το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), αναγνωρίζεται πανελληνίως ως επίσημο πτυχίο, θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας στα εξής επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης:

 • Επίπεδο Α1
 • Επίπεδο Α2
 • Επίπεδο Β1
 • Επίπεδο Β2
 • Επίπεδο Γ1
 • Επίπεδο Γ2
Copyright © MLS Βάρη - All rights reserved. | Developed by Hyper Center