Τηλ.: 210.8992980
Διεύθυνση: Ηρακλείου 1, Βάρη
Follow Us:


Στο Mastermind Language School μπορείτε να προετοιμαστείτε για τα εξής πτυχία: 

Fit in Deutsch 1

Fit in Deutsch 2

Start in Deutsch 1

Start in Deutsch 2

Zertifikat Deutsch B1

Zertifikat B2

Zertifikat C1

PWD (Wirtschaftsdeutsch International / Διεθνής Εξέταση)

KDS  (Deutsches Sprachdiplom  / Μικρό Δίπλωμα)

GDS( Grosses Deutsches Sprachdiplom  /Μεγάλη εξέταση)

UDA (Μεταφραστικό Δίπλωμα του Ινστιτούτου Goethe Αθηνών)

 

Fit in Deutsch 1

Περιγραφή

H εξέταση Fit in Deutsch 1 πιστοποιεί γνώση της γερμανικής γλώσσας και απευθύνεται σε εφήβους μεταξύ 10 και 15 ετών. Η επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση Fit in Deutsch 1 πιστοποιεί την περάτωση του πρώτου επιπέδου -Α1- του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο).

Start Deutsch 1

Περιγραφή

Το Start Deutsch 1 είναι μία εξέταση για την πιστοποίηση γνώσεων γερμανικής γλώσσας σε ενήλικες. Η εξέταση Start Deutsch 1 αναφέρεται στο πρώτο επίπεδο Α1 των έξι επιπέδων επάρκειας που περιλαμβάνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Το επίπεδο Α πιστοποιεί τη στοιχειώδη γνώση μιας γλώσσας. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Ιούνιο - Νοέμβριο).

Fit in Deutsch 2

 

Περιγραφή

H εξέταση Fit in Deutsch 2 πιστοποιεί τη γνώση της γερμανικής γλώσσας και απευθύνεται σε εφήβους μεταξύ 11 και 16 ετών. Η επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση Fit in Deutsch 2 πιστοποιεί την περάτωση του δεύτερου επιπέδου -Α2- του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο).

Start Deutsch 2

 

Περιγραφή

Το Start Deutsch 2 είναι μία εξέταση για την πιστοποίηση γνώσεων γερμανικής γλώσσας σε ενήλικες. Η εξέταση Start Deutsch 2 αναφέρεται στο δεύτερο επίπεδο Α2 των έξι επιπέδων επάρκειας που περιλαμβάνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Το επίπεδο Α πιστοποιεί τη στοιχειώδη γνώση μιας γλώσσας. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Ιούνιο).

Zertifikat Deutsch B1

Περιγραφή

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου περιέχουν:

Γραπτή εξέταση: Κατανόηση κειμένου, Γλωσσικά δομικά στοιχεία, Ακουστική κατανόηση, Έκθεση (γράμμα). 

Προφορική εξέταση.

Γενικά : Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Zertifikat Deutsch (ZD) αποδεικνύετε ότι κατέχετε βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης, οι οποίες σας επιτρέπουν την συνεννόηση σε όλα τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας. Με αυτήν την παγκοσμίως αναγνωρισμένη εξέταση αποδεικνύετε ότι είστε γνώστης των βασικών γραμματικών φαινομένων και ότι βρίσκεστε σε θέση να κατανοείτε και να λαμβάνετε μέρος σε συζητήσεις γύρω από θέματα της καθημερινότητας. Έχετε την ικανότητα επίσης να περιγράφετε γραπτά και προφορικά απλές καταστάσεις και να κατανοείτε κείμενα που αφορούν στην καθημερινότητα.

Περίοδοι Εξετάσεων:

Στο Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών οι εξετάσεις ZD διεξάγονται σε τρεις εξεταστικές περιόδους: Ιανουάριο, Μάιο και Αύγουστο.

Όριο ηλικίας: Οι υποψήφιοι πρέπει την χρονιά της εξέτασης να συμπληρώσουν το 13ο έτος της ηλικίας τους.

Zertifikat B2

Το Goethe - Zerfikat B2 είναι μια σχετικά νέα εξέταση, η οποία διεξήχθη για πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο το φθινόπωρο του 2007.

Το Goethe-Zertifikat B2 αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να κατανοεί σύνθετα, εκτενή κείμενα, τα οποία περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον και στις σπουδές του. Είναι σε θέση να εκφράζει τις απόψεις του λεπτομερώς και με σαφήνεια με καλά δομημένο λόγο πάνω σε σύνθετα θέματα και να χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους νοηματικής σύνδεσης.

Zertifikat C1

Το Goethe - Zerfikat C1 είναι μια σχετικά νέα εξέταση, η οποία διεξήχθη για πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο το φθινόπωρο του 2007.

Περιγραφή

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου περιέχουν:

Γραπτή Εξέταση

Ακουστική κατανόηση

Έκθεση και κατανόηση

Προφορική Εξέταση

Χρησιμότητα: Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα.


Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 αναγνωρίζεται διεθνώς και θεωρείται ως αποδεικτικό καλών γενικών γνώσεων στα γερμανικά. Σχεδόν όλα τα Studienkolleg (Προπαρασκευαστικά Τμήματα για τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο), πολλά Ιδρύματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και μερικά πανεπιστήμια αναγνωρίζουν αυτή την εξέταση ως πιστοποίηση επαρκών γνώσεων της γερμανικής γλώσσας για σπουδές στη Γερμανία.

Περίοδοι Εξετάσεων: Στο Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών οι εξετάσεις ZMP διεξάγονται σε τρεις εξεταστικές περιόδους: Ιανουάριο, Μάιο και Αύγουστο.

PWD (Wirtschaftsdeutsch International)

Περιγραφή

Γραπτή εξέταση: Ειδική ορολογία, Ακουστική κατανόηση, Επαγγελματική επιστολή, Περίληψη κειμένου στα ελληνικά

Προφορική εξέταση.

Χρησιμότητα:  Λόγω της σύνδεσης της με τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, η εξέταση είναι γνωστή και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από εταιρείες σε πολλές  χώρες σαν αποδεικτικό ιδιαίτερης εξειδίκευσης.

Η εξέταση PWD είναι μια εξέταση του Ινστιτούτου  Goethe σε συνεργασία με το Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό  Επιμελητήριο και τα Κέντρα Carls Duisberg (CDC).


Περίοδοι Εξετάσεων: Στην Ελλάδα αυτή η εξέταση διεξάγεται μία φορά τον χρόνο και ειδικότερα τον Μάιο.

KDS (Deutsches Sprachdiplom )

Περιγραφή

Γραπτή εξέταση: Ερωτήσεις πάνω σε βιβλία που ήδη έχουν αναγνώθει, ανάλυση ενός κειμένου ως προς το λεξιλόγιο και περιεχόμενο, ασκήσεις πάνω στην εκφραστική ικανότητα, ορθογραφία.

Προφορική εξέταση.

Χρησιμότητα: Εξαιρετικά γνωστή εξέταση σε παγκόσμιο επίπεδο και γι ' αυτόν τον λόγο  είναι αναγνωρισμένη από τον ιδιωτικό και δημόσιο εργασιακό τομέα σαν απόδειξη αυξημένων γνώσεων στην γερμανική γλώσσα.

 Οι κάτοχοι του διπλώματος KDS απαλλάσσονται από την γλωσσική εισαγωγική εξέταση στα γερμανικά Πανεπιστήμια.  Οι εξετάσεις για το δίπλωμα KDS διεξάγονται από τον Ινστιτούτο Goethe κατ' εντολή του πανεπιστημίου Μονάχου.

Περίοδοι Εξετάσεων:  Στην Ελλάδα αυτή η εξέταση διεξάγεται μία φορά τον χρόνο και ειδικότερα τον Μάιο.

Οι εξετάσεις για το Μικρό Δίπλωμα του Ινστιτούτου Goethe και του Πανεπιστημίου του Μονάχου. KDS διεξάγονται στα τέσσερα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα σε Αθήνα, Χανιά, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

GDS(Grosses Deutsches Sprachdiplom )

Περιγραφή

Γραπτή εξέταση: Έκθεση, Ανάλυση ενός κειμένου ως προς το λεξιλόγιο, περιεχόμενο και ύφος, ασκήσεις πάνω στην εκφραστική ικανότητα, ερωτήσεις σε έναν από τους τρεις τομείς "γερμανική λογοτεχνία", "οικονομικές επιστήμες" ή " φυσικές επιστήμες", ορθογραφία.

Προφορική εξέταση.

Χρησιμότητα: Η σωστή διάκριση στα Γερμανικά σαν ξένη γλώσσα που δεν μπορεί να αποκτηθεί στα πλαίσια των σπουδών στο Πανεπιστήμιο ή κάποια εκπαίδευση διερμηνέα / μεταφραστή. Εξαιρετικά γνωστή εξέταση σε παγκόσμιο επίπεδο και γι ' αυτόν τον λόγο είναι  αναγνωρισμένη από τον ιδιωτικό και δημόσιο εργασιακό τομέα σαν απόδειξη γνώσεων στα γερμανικά στο επίπεδο της μητρική γλώσσας.

Όπως και οι κάτοχοι του διπλώματος KDS έτσι και οι κάτοχοι του διπλώματος GDS απαλλάσσονται από την γλωσσική εξέταση στα Γερμανικά Πανεπιστήμια. Σε μερικές χώρες αναγνωρίζεται σαν αποδεικτικό για την ικανότητα της διδασκαλίας των γερμανικών.

Περίοδοι Εξετάσεων:  Οι εξετάσεις γίνονται δυο φορές τον χρόνο, τον Μάιο και τον Νοέμβριο.

 Οι εξετάσεις για το Μεγάλο Δίπλωμα του Ινστιτούτου Goethe και του Πανεπιστημίου του Μονάχο,. KDS & GDS διεξάγονται στα τέσσερα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα σε Αθήνα, Χανιά, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

UDA

Περιγραφή

Γραπτό μέρος: Μετάφραση Ελληνικά - Γερμανικά, μετάφραση Γερμανικά - Ελληνικά, εξέταση σε κείμενο με ειδική ορολογία ( Νέα Ελληνικά, Οικονομική ορολογία, Νομική ορολογία)

Χρησιμότητα:  Το νέο μεταφραστικό Δίπλωμα του Ινστιτούτου Goethe Αθηνών, στο τέλος ενός διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος, πιστοποιεί στον κάτοχο του την υψηλού επαγγελματικού επιπέδου ικανότητα στην μετάφραση από τα Γερμανικά στα Νέα Ελληνικά.

Το Δίπλωμα ισχύει ταυτόχρονα και σαν προϋπόθεση για την φοίτηση και την απόκτηση τρίγλωσσου πτυχίου του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Το δίπλωμα  UDA αποκτάται μετά από εξέταση μόνο στο Ινστιτούτο Goethe Αθηνών.

Περίοδοι Εξετάσεων:  Η εξέταση διεξάγεται μόνο μια φορά τον χρόνο, τον Μάιο και αποτελείται από μια γραπτή εξέταση.

Copyright © MLS Βάρη - All rights reserved. | Developed by Hyper Center