Τηλ.: 210.8992980
Διεύθυνση: Ηρακλείου 1, Βάρη
Follow Us:


Στο Mastermind Language School μπορείτε να προαιτοιμαστείτε για τα εξής πτυχία: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ PERUGIA CELI 1, 2, 3, 4, 5

CELI 1 A1+A2 Στοιχειώδης/Βασική γνώση

CELI 2 B1- Μέτρια γνώση

CELI 3 B2- Καλή γνώση

CELI 4 C1- Πολύ καλή γνώση

CELI 5 C2- Άριστη γνώση

CELI 1

Περιγραφή: Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος ο σπουδαστής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα παρακάτω test.

Κατανόηση κειμένου.

Γραπτή απόδοση.

Κατανόηση προφορικού κειμένου.

Γραμματική και λεξιλόγιο.

Προφορική έκφραση.

Διάρκεια / Ισχύς: Για πάντα.

Χρησιμότητα: Γνώση βασικού επιπέδου. Οι κάτοχοι του πτυχίου έχουν βασικές γλωσσικές ικανότητες επικοινωνίας.

Περίοδοι Εξετάσεων: Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο Mάρτιο και Ιούνιο.

CELI 2

Περιγραφή: Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος ο σπουδαστής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα παρακάτω test.

Κατανόηση κειμένου.

Γραπτή απόδοση.

Κατανόηση προφορικού κειμένου.

Γραμματική και λεξιλόγιο.

Προφορική έκφραση.

Διάρκεια / Ισχύς: Για πάντα.

Χρησιμότητα: Γνώση σε επίπεδο elementary. Είναι εξετάσεις για μαθητές κατωτέρου μέσου επιπέδου. Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν τη γλωσσική ικανότητα για να επικοινωνούν στα Ιταλικά σε προβλέψιμες συναναστροφές.

Περίοδοι Εξετάσεων: Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο Μάρτιο και Ιούνιο.

CELI 3

Περιγραφή:  Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος ο σπουδαστής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα παρακάτω test.

Κατανόηση κειμένου.

Γραπτή απόδοση.

Κατανόηση προφορικού κειμένου.

Γραμματική και λεξιλόγιο.

Προφορική έκφραση.

Διάρκεια / Ισχύς: Για πάντα.

Χρησιμότητα: Γνώση σε επίπεδο intermediate. Πιστοποιεί ικανότητα, γραπτού και προφορικού λόγου, κατανόησης γραπτού και ακουστικού κειμένου και χρήση γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου σε μέσο επίπεδο.

Περίοδοι Εξετάσεων:  Οι εξετάσεις για την απόκτηση αυτού του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο Νοέμβριο Μάρτιο και Ιούνιο.

CELI 4

Περιγραφή: Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος ο σπουδαστής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα παρακάτω test.

Κατανόηση κειμένου.

Γραπτή απόδοση.

Κατανόηση προφορικού κειμένου.

Γραμματική και λεξιλόγιο.

Προφορική έκφραση.

Διάρκεια / Ισχύς:  Για πάντα.

Χρησιμότητα:  Γνώση σε επίπεδο medium, παρέχει γνώσεις σε όσους χρειάζονται την ιταλική γλώσσα για επαγγελματικούς λόγους και λόγους σπουδών. Δίνει έμφαση στις εκφράσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής.

Περίοδοι Εξετάσεων:  Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο Μάρτιο και Ιούνιο.

CELI 5

Περιγραφή:  Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος ο σπουδαστής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα παρακάτω test.

Κατανόηση κειμένου.

Γραπτή απόδοση.

Κατανόηση προφορικού κειμένου.

Γραμματική και λεξιλόγιο.

Προφορική έκφραση.

Διάρκεια / Ισχύς:  Για πάντα.

Χρησιμότητα:  Το πτυχίο πιστοποιεί την επάρκεια της Ιταλικής Γλώσσας. Οι κάτοχοι του πτυχίου έχουν άριστες γλωσσικές ικανότητες επικοινωνίας σε κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

Περίοδοι Εξετάσεων: Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο Μάρτιο και Ιούνιο.

 

 Diploma di Lingua Italiana (Β2)

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2, όπως το Lower στα αγγλικά.  Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί τη καλή  γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και γνωρίζει καλή γραμματική και να κάνει χρήση  αρκετό πλούσιου λεξιλογίου.

Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Νοέμβριο.

Diploma Avanzato di Lingua Italiana

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1, όπως το Advanced στα αγγλικά. Είναι η τελειοποίηση της γλώσσας και της αφομοίωσης των τρόπων έκφρασης, απαραίτητων για την ολοκληρωμένη κατοχή της γλώσσας. Η γλώσσα των media, και της πολιτικής. Μελέτη πάνω σε ιδιαίτερες συντακτικές δομές, στο ύφος της ομιλούμενης γλώσσας, των επιστολών και της δημοσιογραφίας. Διαχωρισμός των επιπέδων επικοινωνίας, νεολογισμοί και ιδιωματισμοί. Ανάγνωση κειμένων σύγχρονης λογοτεχνίας.

Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως πάρα πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Νοέμβριο.

Diploma Superiore di Lingua e Cultura Italiana

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2, όπως το Proficiency στα αγγλικά. O σπουδαστής συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος συζήτησης κατέχοντας πλούσιο λεξιλόγιο και κατάλληλο για κάθε περίσταση, χρησιμοποιεί σωστά κάθε εκφραστικό μέσο, είτε στον προφορικό λόγο [έχει από καιρό διαχωρίσει τον λόγο της λογοτεχνίας από της συνομιλίας (ακόμα και σε εργασιακό επίπεδο) ] είτε στον γραπτό. Εκφράζεται κατευθείαν στα Ιταλικά και με τον ίδιο τρόπο είναι προσαρμοσμένη και η σκέψη του.

Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως άριστη γνώση της ισπανικής γλώσσας. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Νοέμβριο. Δίνεται επάρκεια διδασκαλίας στον κάτοχό του.

Copyright © MLS Βάρη - All rights reserved. | Developed by Hyper Center