Τηλ.: 210.8992980
Διεύθυνση: Ηρακλείου 1, Βάρη
Follow Us:


Η εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας χωρίζεται στα εξής επίπεδα:

Παιδικά τμήματα:

 1. Pre-Junior: παιδικό/νηπιακό για παιδιά 3 – 5 ετών (Προνήπιο και Νήπιο)
 2. Kinder Junior: ειδικά διαμορφωμένο μάθημα μόνο για παιδιά Α’ Δημοτικού
 3. Junior A: παιδιά Β’ – Γ’ Δημοτικού
 4. Junior B
 5. Senior A
 6. Senior B
 7. Senior C
 8. Β1 (Senior D)
 9. Β1+ (Senior E)
 10. B2 (επίπεδο Lower)
 11. C1 (1ος  Χρόνος Proficiency)
 12. C2 (Επίπεδο Proficiency)

Τμήματα Ενηλίκων:

 1. Α1 Ενηλίκων 
 2. Α2 Ενηλίκων
 3. Β1 Ενηλίκων
 4. Β2 Ενηλίκων (επίπεδο Lower)
 5. C1 Ενηλίκων (1ος  Χρόνος Proficiency)
 6. C2 Ενηλίκων (Proficiency)

Ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για επαγγελματίες και για σπουδές στο Εξωτερικό:

 1. ΙELTS / TOEFL / GMAT
 2. TOEIC
 3. Business English
 4. English for Professionals (επαγγελματική ορολογία – μαθήματα Αγγλικών για επαγγελματίες)
 5. Ειδικό Μάθημα για Πανελλήνιες
Copyright © MLS Βάρη - All rights reserved. | Developed by Hyper Center