Τηλ.: 210.8992980
Διεύθυνση: Ηρακλείου 1, Βάρη
Follow Us:

Η φιλοσοφία μας είναι η γνώση των ξένων γλωσσών τόσο σε επίπεδο γνωστικό όσο και πολιτισμικό. Μαθαίνοντας, έχεις την ευελιξία να ταξιδεύεις και να ανακαλυπτεις χώρες και πολιτισμούς, πέρα από κάθε όριο και φαντασία.

Mastermind Language School

Αποτελεσματικά και δημιουργικά Ξένες γλώσσες

Copyright © MLS Βάρη - All rights reserved. | Developed by Hyper Center